VERZENDEN & RETOURNEREN

VERZENDEN

Leveringen geschieden enkel in België. Andere landen komen niet in aanmerking voor leveringen.

De levering gebeurt door Bpost. Wanneer wij de betaling van uw bestelling goed ontvangen hebben, krijgt u een bevestigingsmail.

Bij de verzending van uw bestelling sturen wij u tevens een mail met een trackingnummer. Via dit nummer kan u uw pakje volgen op de website van Bpost.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan het door de klant opgegeven leveringsadres geleverd. Indien u niet thuis bent op het moment van levering, zal Bpost een briefje achterlaten. Met dit bewijs kan u uw pakket afhalen in het postkantoor of afhaalpunt.

Wanneer u alle stappen van bestelling en betaling succesvol hebt doorlopen en uw bestelling aanvaard is, doen wij er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. We streven naar een levering binnen de drie tot vijf werkdagen.

RETOURNEREN

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden geretourneerd. De kosten van het terugzenden komen voor rekening van de klant. Komt u langs in de winkel met uw retour is dit uiteraard gratis.

Retourneren kan enkel mits het product voldoet aan de algemene voorwaarden (art. 8) en er geen sprake is van uitsluiting van herroepingsrecht.

Wanneer u uw pakket wil retourneren, meldt u dit schriftelijk via e-mail (info@equimel.be) met een duidelijke omschrijving van de reden van retourzending en de vermelding van de artikelnummer(s) en van je ordernummer. Hier opvolgend zenden wij u via mail een retourformulier met dewelke u het product kan terugzenden of terugbrengen in de winkel.

Het artikel dient te worden verpakt in de originele verpakking en samen met het correct ingevulde retourformulier en uw aankoopbewijs te worden verzonden aan volgend retouradres :  EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA, Ijsbroekstraat 29, 9506 Schendelbeke.

HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst of de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Je kan je bestelling dan zonder boete of opgave van reden terugsturen (dit gebeurt op eigen kosten en voor uw eigen zekerheid liefst aangetekend) of terugbrengen in de winkel.

De klant die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit schriftelijk te doen, aan Yca Trade bv / Mode Show via e-mail (info@equimel.be) met een duidelijke omschrijving van de reden van retourzending en met vermelding van de artikelnummer(s) en het ordernummer te verzenden voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen. Nadat de retouraanvraag door EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA werd goedgekeurd,  zendt EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA aan de Klant via mail een retourformulier met dewelke de Klant het product kan terugzenden of terugbrengen in de winkel. Enkel geautoriseerde retours kunnen verwerkt worden.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, terugzenden  aan EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA, Ijsbroekstraat 29, 9506 Schendelbeke. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen, na leveringsdatum,  is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen, samen met het retourformulier, terug te sturen, of in de winkel om te ruilen, (zie art 9) in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires, labels, etiketten en gebruiksaanwijzingen, inclusief een aankoopbewijs of factuur. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met uitzondering van de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA de geretourneerde goederen terug heeft ontvangen en heeft goedgekeurd.

EQUIMEL / DE BACKER, MELISSA betaalt de Klant terug via overschrijving.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

Goederen die gedragen, vervuild of gewassen zijn of tekenen hiervan vertonen. Goederen die sporen van gebruik vertonen. Schoenen met beschadigde zolen. Goederen waarvan onderdelen of accessoires ontbreken. Goederen waar de zichtbare labels van verwijderd zijn. Goederen met een geur vreemd aan de winkel (sigarettengeur, lichaamsgeur, geur van huisdieren, …)  Ook cadeaubonnen vallen hieronder.